Saturday, 8 October 2011

Format Penulisan RPH KSSR


CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR

  1.  
Mata pelajaran  dan Kelas
  1.  
Tema / tajuk
  1.  
Masa
  1.  
Standard pembelajaran (Kod sahaja)
  1.  
Objektif pembelajaran
  1.  
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
  1.  
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan 
dan TMK merupakan EMK yang diberi
penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada 
seperti Bahasa, Sains dan Teknologi,
Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni
dan Patriotisme masih boleh diterapkan
dalam pengajaran dan pembelajaran.
  1.  
Bahan Bantu Belajar
  1.  
Penilaian pengajaran dan pembelajaran
  1.  
Refleksi :
i.   Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran
ii.  Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan 
dan pengayaan)